Peter van Uhm “Laat de Afghaanse bevolking niet aan zijn lot over”

Voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm pleit ervoor om voortzetting van de missie in Afghanistan serieus in overweging te nemen.

De NAVO vraagt aan Nederland om de trainingsmissie in Afghanistan toch vooral door te zetten. Volgens Van Uhm zou Nederland daar gehoor aan moeten geven. ‘Het beschermen van de internationale rechtsorde hebben wij in onze grondwet verankerd, artikel 97, zo belangrijk vinden wij dat. Dan moet je er ook naar handelen’, zegt Van Uhm stellig.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *